Doświadczenie gwarancją sukcesu

W 2010 roku z pasji do informatyki powstała E-integra sp. z o. o.  Nasz zespół początkowo liczył 20 specjalistów IT. Aktualnie na przestrzeni lat znacznie się powiększył, powstały liczne oddziały oraz sieć partnerów serwisowych  w całej Polsce.

Z myślą o Was ciągle się doskonalimy i rozwijamy aby zapewniać jak najlepszą obsługę. Lata praktyki pokazują, jak ważna jest właściwa obsługa informatyczna w firmie gwarantująca bezproblemową pracę, ograniczająca koszty i stwarzająca nowe możliwości.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie zostało potwierdzone certyfikatami HDI Team Certified  oraz ITIL® 4 Foundation.

Inwestycja w rozwój naszego zespołu IT to podstawa sukcesu naszych klientów.

Dane rejestrowe spółki

E-integra Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42 (bud. ALREM sp. z o.o.)

PL 09-411 Płock

NIP: 774-314-23-56

KRS 0000350307

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Biuro: Nowa Biała 29F, 09-411 Biała

Numer konta bankowego:

  • Bank Spółdzielczy        75 9038 0004 0009 8632 2000 0010