Zarządzanie infrastrukturą IT

To co nasi klienci nazywają sprzętem komputerowym, my określamy mianem infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Systemowe spojrzenie na całość jako jedność przy zwielokrotnionej skali pozwala nam sprawnie zarządzać nawet setkami komputerów. Skonsolidowane w jednym miejscu informacje o sprzęcie komputerowym, zintegrowane licencje, daty aktualizacji pozwalają zaoszczędzić czas w zarządzaniu oraz szybkości i dostępności do informacji na temat danej infrastruktury. Czasy w których przy instalacji, aktualizacji, aplikacji biurowych wiązały się z koniecznością wizyty serwisanta przy każdym z komputerów oraz wstrzymaniem pracy użytkownika dawno odeszły do lamusa.

Nasza firma skutecznie integruje sprzęt komputerowy w infrastruktury korzystając z systemów do tego stworzonych, użytkownicy sprzętu często pochłonięci w swoich obowiązkach niekiedy nie odczuwają naszej ingerencji w system. Należy pamiętać, że zarządzanie infrastrukturą obejmuje nie tylko sprzęt użytkowników ale również sprzęt sieciowy, serwerowy, komunikacyjny przedsiębiorstwa.