Wirtualizacja i chmura prywatna

Korzyści ze stosowania chmury są ewidentne. Uzyskujemy większą elastyczność i łatwy dostęp do dodatkowych zasobów. Najlepiej zacząć od wirtualizacji, co zapewni lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wbudowanym możliwościom wirtualizacji Windows Server można uzyskać najlepsze funkcje i wydajność. Po dodaniu możliwości System Center, można wbudować elastyczność i skalowalność chmury w centrum danych przez zastosowanie automatyzacji, pul zasobów i dynamicznego alokowania zasobów.

Automatyzacja powtarzalnych zadań pozwala ograniczyć błędy i zwiększyć szybkość. Automatyzacja zwiększa odporność centrum danych dzięki wstępnie zdefiniowanym procesom, które pozwalają obsłużyć nieprzewidziane wzrosty zapotrzebowania. Dzięki łączeniu zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych można łatwiej przesuwać i równoważyć obciążenia w ramach całej infrastruktury. Natomiast lepsze funkcje do zarządzania pozwalają szybciej dostarczać i wdrażać aplikacje. Dzięki chmurze prywatnej firmy Microsoft centrum danych może stać się elementem przewagi konkurencyjnej.

Korzyści

  • Uzyskaj zaawansowaną technologię wirtualizacji dzięki Windows Server
  • Zwiększ odporność i zdolność równoważenia obciążenia w centrum danych dzięki mocy chmury
  • Popraw wydajność aplikacji i uprość wdrażanie dzięki Microsoft System Center