Kompetencje

Zatrudniamy specjalistów, którzy mogą pochwalić się udziałem w wielu różnych kursach i posiadaniem wielu certyfikatów. Codzienna praca z najnowszymi technologiami, rozwiązywanie problemów klientów oraz wdrażanie systemów informatycznych pozwoliła uzyskać nam następujące certyfikaty i kompetencje.

Przynależność do Microsoft Partner Network reprezentuje wysoki poziom doświadczenia i kompetencji naszych pracowników w zakresie technologii Microsoft, pozostając z nim w najbliższej współpracy.

Nasza firma posiada tytuł Microsoft Small Business Specialist, który potwierdza wysoki poziom kompetencji w zakresie technologii Microsoft i specjalizację w projektowaniu, wdrażaniu i dostosowywaniu rozwiązań dla małych przedsiębiorstw.

Program Autoryzowanych Odsprzedawców Produktów Edukacyjnych firmy Microsoft (AER, Authorised Education Reseller) umożliwia odsprzedawcom sprzedaż produktów firmy Microsoft użytkownikom edukacyjnym, spełniającym warunki programu po cenach przeznaczonych dla instytucji edukacyjnych.